Denotenmaker.nl

Zingen

Opleiding Cantor
Bijvak zang bij Cécile Dorhout (1986-1990) en Hans van Winsen (1990-1991), zangdocenten aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek (Hogeschool voor de Kunsten) Utrecht. Privéles zang bij Hanneke Kaasschieter (1994-1995) en Matthijs Mesdag (2007).

Ervaring
Treedt op als tenorsolist tijdens kerkdiensten en concerten (o.m. Huygens, Schütz, Bach). Zingt als tenor in o.m. de – aan de Amsterdamse Basiliek van Sint Nicolaas verbonden – Cappella Nicolai. Te beluisteren op diverse cd-producties met liturgische muziek. Door werkzaamheden bij de NCRV-radio ook regelmatig via de radio-uitzendingen van die omroep als zanger te horen geweest.

Cantor
Zeer ervaren als cantor tijdens kerkdiensten. Specialist in liturgische zang. Van 1996 tot 2018 cantor van de Oude- of Sint Nicolaaskerk in Amsterdam en in die hoedanigheid voorzanger en leider van de Sweelinckcantorij. Bijzondere ervaring in het gezamenlijk met de organist en/of andere instrumentalisten improviseren op liturgische teksten.

Schola
Ad hoc Schola Cantorum voor Gregoriaanse zang bij rouwdiensten en andere kerkelijke vieringen (vespers, completen) of tijdens concerten, bijvoorbeeld in afwisseling met orgelspel of meerstemmige koormuziek.

Cantor