Denotenmaker.nl

Adviseren

Ervaring
Lange ervaring in de wereld van de liturgische muziek en diverse aanverwante terreinen. Door de grote diversiteit aan werkzaamheden uitstekend ontwikkeld totaaloverzicht. Door diverse bestuursfuncties ook bekend met structuren binnen het werkveld.

Kerkmuziek
Advies op het gebied van de kerkmuziekpraktijk; opzet of omvorming van een lokale kerkmuzikale situatie. Ook advies m.b.t. repertoirekeuze en ontwikkelen van een eigen, bij de situatie passende (kerk-)muzikale stijl.

Liturgie
Advies op het gebied van kerkinrichting in relatie tot de kerkmuzikale en liturgische praktijk.

Klokken
Advies bij bouw, groot onderhoud of restauratie van beiaard of luidklokken. Begeleidt momenteel de bouw van een nieuw carillon in de toren van de Grote Kerk van De Rijp.

 

Adviseren kerkmuziek