Denotenmaker.nl

Componeren

Ervaring componeren
Zeer ervaren in het componeren van liturgische muziek in verschillende vormen en stijlen, in het bijzonder vocale muziek, al dan niet met instrumentale begeleiding. Composities werden uitgegeven bij o.m. Boekencentrum, Intrada, Schweizerischer Kirchengesangbund en Beiaardcentrum Nederland. Het oeuvre omvat o.m. liederen, motetten, missen, orgelbegeleidingen, beiaardbewerkingen en chants. Enkele tientallen melodieën van Notenmaker zijn te vinden in het in 2013 verschenen Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk; enkele honderden meerstemmige zettingen van zijn hand in het bijbehorende cantorboek en de begeleidingsbundel.

Muziek op maat
Ruime ervaring in het componeren van opdrachtstukken voor o.m. de Domcantorij Utrecht, de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen, Duurzaam Dichten, de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging en t.g.v. het 700-jarig bestaan van de Oude Kerk Amsterdam. De composities zijn geschreven binnen de door de opdrachtgevers gestelde kaders betreffende muzikale mogelijkheden en klankidioom.

Componeren