Denotenmaker.nl

Doceren

Ervaring
Christiaan Winter, behaalde het diploma ‘Docerend Musicus’ aan de Hogeschool voor de Kunsten. Gaf privéles orgel en piano. Verzorgde cursussen koordirectie en koorvorming voor amateurdirigenten. Doceerde kerkmuziek aan het Instituut Dirigenten Educatie in Gorcum, het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, het Conservatorium van Amsterdam en aan het Theologisch Seminarium Hydepark in Doorn. Leidde studiemiddagen voor amateur kerkelijk koorleiders in de Oude Kerk en de Muiderkerk in Amsterdam. Verzorgt lezingen en cursussen door het gehele land. Sinds 2018 is Christiaan Winter docent voor het vak Harmonie aan de Beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool – HKU.

Musiceren
Docent orgel. Literatuurspel en kerkelijk orgelspel. Specialist in begeleidingsvormen en de praktijk van het kerkelijk orgelspel.
Docent beiaard. Literatuurspel en improvisatie.
Docent koordirectie. Alle facetten van het vak: slagtechniek, literatuurkennis, koorvorming, groepsdynamiek etc.
Docent kerkelijk contrapunt. Het componeren van melodieën, liedzettingen en motetten in uiteenlopende stijlen. Voorbeelden zijn te vinden in Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk.

Docerend kerkmusicus