Denotenmaker.nl

Schrijven

Ervaring
Was vaste scribent van het tijdschrift Continuo, redactielid en columnist van Eredienstvaardig (nu: Laetare). Schreef artikelen en recensies voor Muziek & Liturgie, Gregoriusblad, Laetare en Klok en Klepel. Schreef de lemmata betreffende de melodieën van Willem Vogel en Jaap Geraedts ten behoeve van het digitale compendium bij het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. Werkt momenteel in het kader van zijn dissertatie aan een werkenlijst en beknopte biografie van Willem Vogel.

Columns
Serie van zes columns in Eredienstvaardig. Voorbeeld >

Artikelen
Artikelen betreffende specifieke onderwerpen op het gebied van kerkmuziek, zoals: Onberijmde zang, Anglicaanse kerkmuziek, Orgelvespers, Psalmcomposities voor koor, de Gevarieerde Psalmen – de wegbereider van ‘Een zeer kundig hand’.